Coating – Tráng phủ

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO MỌI NGƯỜI
 Unit 4
Unit 4
COATING – TRÁNG PHỦ
  • Coating có nghĩa để tạo thành một lớp mỏng trên bề mặt của một chất nền bằng cách áp dụng một chất lỏng vào nó.
 • Mục đích của lớp phủ là thêm chức năng mới cho một bề mặt mà nó đã có ban đầu, bằng lớp phủ chất lỏng và khô trên một hoặc cả hai bên
 • Các chất lỏng lớp phủ được gọi là chất tráng ngoài

 

Properties : Các đặc tính (của màng có được nhờ tráng phủ )

 

 • Water and gas barrier properties – tính ngăn cản hơi nước và khí
 • Oil resistance – kháng dầu
 • Chemical resistance – kháng hóa chất
 • Gloss – improving gloss of the substrate surface – gia tăng độ bóng bề mặt nền
 • Heat sealing – hàn nhiệt được
 • Scratch resistance – chống trầy xước
 • Antistatic – chống tĩnh điện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *