Tiếng anh chuyên ngành cho mọi người

Chuyên mục do Trường An Đức phụ trách, rất mong nhận được sự cộng tác và góp ý của bạn đọc.
Trân trọng.
GIỚI THIỆU VỀ BAO BÌ
Unit 1
Packaging  functions
Chức năng của bao bì
1.Protection
Bảo vệ (Bảo vệ sản phẩm khỏi bị hư hại)
2.Preservation Bảo quản (Làm chậm thời gian hư hỏng sản phẩm)
3.Presentation Trình bày (Để thu hút người tiêu dùng, sản phẩm có thể rất tốt với nhiều chức năng, nhưng không có ai muốn mua sản phẩm vì sự trình bày)
4.Product dispensing Phân phối (Cho phép sản phẩm đi ra thuận tiện)
5.Pilfer proofing Chống ăn cắp làm giả (Để thuyết phục người mua mua đúng sản phẩm)
6.Product storage Lưu trữ sản phẩm
7.Product transportation Vận chuyển sản phẩm

Role of Packaging – Vai trò của bao bì

 

 • Tạo điều kiện phân phối sản phẩm từ sản xuất tới người tiêu dùng
 • Bao bì tốt mang lại cho sự tự tin của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm
 • Bao bì làm tăng giá trị sản phẩm
 • Hàng hóa bao bì tạo nên một thương hiệu
 • Bao bì tránh lãnh phí

Ghi nhớ:

 

 • Sử dụng tiếng Anh trong công việc không khó
 • Làm phiên dịch và giáo viên tiếng Anh giỏi mới khó.
 • Tự tra từ điển những từ chưa biết (có sẵn ngay trong máy !)
 • Mỗi ngày chỉ dành 20 phút để học tiếng Anh chuyên ngành.
 • Nhìn vào chữ đọc 5 lần, tự nhắc lại và  hình dung đang giải thích cho bạn hàng 5 lần.
 • Có thể ta nói không đúng ngữ pháp, nhưng dùng đúng từ chuyên môn bạn hàng sẽ hiểu ta đang nói gì.
Hãy tự tin !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *