CÁN MỐC LỊCH SỬ – HISTORY POST

  • 2001: Nam Việt được thành lập bởi ông Trần Võ Hoan tại Tp. Hồ Chí Minh.
  • 2002: Công ty duy trì tăng trưởng đều 10-25% doanh thu mỗi năm. Ưu tiên của Công ty là nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường.
  • 2011: Với thị phần vững mạnh, Nam Việt mở rộng ở thị trường Đông Nam Bộ và đưa vào hoạt động chi nhánh đầu tiên tại Bình Phước bất kể tình hình kinh tế trong nước và thế giới không vững mạnh.
  • 2012: Do đơn hàng vượt quá công suất hiện tại và nhu cầu khách hàng tăng cao, Nam Việt mở thêm Nhà máy thứ hai tại Tp. Hồ Chí Minh.
  • 2013: Thành lập và tiến hành xây dựng chi nhánh thứ hai tại Đồng Nai.
  • 2014: Mở rộng thị trường ra phía Bắc và đưa vào hoạt động chi nhánh thứ ba tại Hà Nội.
  • 2015: Chi nhánh tại Đồng Nai hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động với dây chuyền in tráng theo công nghệ hàng đầu thế giới Nhà máy mới được xây dựng với tính tự động hóa cao và thân thiện với môi trường nhằm đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm.

HỆ THỐNG NHÀ MÁY

                                                CN: HỒ CHÍ MINH
                                            CN: ĐỒNG NAI
                                            CN: HÀ NỘI
                                            CN: BÌNH PHƯỚC